DZIAŁANIE PULSACYJNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA ORGANIZM LUDZKI

Stosowanie pulsacyjnego pola magnetycznego niskich częstotliwości wywołuje w eksponowanych tkankach a pośrednio w całym organizmie szereg zmian w procesach biologicznych, wykorzystujących do celów terapeutycznych.

Stosowanie pulsacyjnego pola magnetycznego niskich częstotliwości wywołuje w eksponowanych tkankach a pośrednio w całym organizmie szereg zmian w procesach biologicznych, wykorzystujących do celów terapeutycznych. W związku, z tym, że pole magnetyczne przenika równomiernie przez całą grubość tkanki, działa więc na każda komórkę. W czasie badań klinicznych stwierdzono, że do celów terapeutycznych nadaję się najbardziej pulsujące pole magnetyczne niskich częstotliwości.
Do najważniejszych efektów działania pulsacyjnego pola magnetycznego niskich częstotliwości należy:
– przyśpieszenie regeneracji komórek, uruchomienie procesów gojenia
– działanie przeciwzapalne
– złagodzenie bólu (działanie analgetyczne)
– rozszerzenie naczyń krwionośnych i poprawienie ukrwienia eksponowanej powierzchni ciała
– usunięcie obrzęków (działanie przeciwobrzękowe)
– usunięcie zwiększonego napięcia mięśniowego (miorelaksacja)
– wzmocnienie i poprawienie funkcji układu immunologicznego
– stabilizacja ciśnienia krwi
– harmonizacja wegetatywnego układu nerwowego
– zmniejszenie zużycia lekarstw

Zastosowanie pulsacyjnego pola magnetycznego uaktywnia metabolizm komórek. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że w okresie różnych stanów chorobowych ulega zmianie napięcie powierzchniowe (potencjały) na błonach komórkowych . Pulsujące pole magnetyczne wpływa na równowagę jonową w plazmie i w przestrzeni międzykomórkowej, uaktywnia kanały sterowane napięciem oraz przenośniki na membranie i dzięki temu rośnie ogólny obrót metaboliczny każdej komórki. Dochodzi więc do lepszego ukrwienia tkanki i dzięki temu do zwiększenia dostawy tlenu i substancji odżywczych (także do lepszego resorbowania leków) oraz lepszego odprowadzania produktów spalania z przemiany materii, co jest podstawowym warunkiem wszystkich procesów, uzdrawiających. Wyrażając się górnolotnie można powiedzieć, że zastosowanie pulsacyjnego pola magnetycznego o odpowiednich parametrach stymuluje komórki, tak, aby ponownie drgały na swoich harmonijnych częstotliwościach i w ten sposób uaktywnia ich zdolności i procesy regeneracyjne. Dobrym dowodem na to może być na przykład działanie pulsującego pola magnetycznego przy degeneratywnych chorobach stawów ( artroza, artretyzm reumatyczny). Obecnie na rynku występuje mnóstwo preparatów przeznaczonych do łagodzenia wymienionych problemów i lepszego odżywiania chrząstki. Szereg z nich jest rzeczywiście bardzo dobrych. Metaboliczna aktywność chondrocytów (komórki chrząstki), w porównaniu do tkanek odżywianych
za pośrednictwem naczyń krwionośnych (chrząstka nie posiada naczyń krwionośnych), jest kilkakrotnie niższa i jeśli dodatkowo są one uszkodzone na skutek zmian degeneratywnych, ich zdolność regeneracyjna jest wyraźnie niższa. Zastosowanie pola magnetycznego pomoże komórkom chrząstki uaktywnić procesy gojące i poprawi poziom przemiany materii, co w końcowym efekcie umożliwi im wykorzystywać w sposób dostateczny dostarczane substancje odżywcze.